Mozaik, Anavarza Müzesi, Adana
 
 
 
 
   
  ADANA  
   
 
Kulaktan kulağa dolaşan Adana efsaneleri
Bir Mühendislik Harikası: Alman Köprüsü
Adananın İlçeleri
Adana tarihinin zenginlikleri
Toroslar`dan Akdeniz`e Adana Coğrafyası
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
Makina Odası
Saros Körfezi
Baskılı Tişört Modelleri
Sanal Edirne Köprüsü
 
  Adana`da sanayi üretimi  

Adana sanayi bakımından gelişmiş durumdadır. Ancak Türkiye'nin son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yeni sanayi atılımları da gerçekleşmekte ve Adana’nın büyük sanayi potansiyeline, havaalanı, otoyol, yeni otoyol projeleri, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri, Çukurova Üniversitesi, yeni konut alanları ve çeşitli sağlık ve eğitim kurumları büyük katkı sağlamaktadır.

Adana`da sanayi üretimi

Adana sanayisi, 1950 yılından itibaren daha çok tarıma dayalı olarak büyümüştür. İlde tarıma dayalı sanayi dalında iki ana konu vardır. Bunlar, tarıma dayalı tekstil sanayi ve bitkisel yağ sanayidir. 1970'li yıllarla birlikte Adana'da KOBİ sayısının artmasından dolayı üretim yapan firma sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Aynı süreç içinde diğer bütün sektörlerde de üretime geçilmiştir. Türkiye’nin dışa dönük üretime başladığı 1980’li yıllarda firmaların bu döneme uyum sağlama zorlukları nedeniye 10 yıl süreyle sanayi gelişimnde bir durgunluk dönemi yaşanmıştır. Fakat ikinci sanayi hamlesi olarak adlandırılan 1996 yılından itibaren Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra kentte tüm sektörlerde yatırım yapılarak üretime geçilmiştir. Bugün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 242 adet üretime devam eden firma bulunmaktadır.

Adana'nın üretimde ön sıralarda yer almasının en önemli nedenlerinden biri yatırım ikliminin çok müsait olmasıdır. İkinci önemli neden ise Adana'nın tarım üretiminde kullanılan sanayi ve gıda ürünlerindeki diğer yatırımlar için hammaddenin kaynağında bulunmasıdır. Üretimde hızlanmanın diğer bir nedeni hem yatırım hem de ihracaat için çok çeşitli imkanın ve altyapının ilde bulunmasıdır.

Bölgeyi sulayan kanal ve kanaletler, enerji nakil hatları, uluslararası havalimanı, TEM otoyolu ve demiryolu, gelişmiş altyapısı ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, ayrıca rezerv olarak genişleyebilecek olan Yumurtalık Serbest Sanayi Bölgesi, yetişmiş istihdam desteği ve Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi ile Adana yatırım ve üretim kapasitesi olarak çok geniş bir alana sahiptir.

İlde faaliyet gösteren ve Adana Sanayi Odası'na kayıtlı 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran iş yeri sayısı 732’dir. Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin birçok kısmı büyük ölçekli firmalardır ve ildeki istihdam sayısına katkıları çok büyüktür. Ülke genelinde faaliyet gösteren 500 büyük kuruluştan 18 adedi Adana il sınırlarında bulunmaktadır. 1000 kişiden fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 5'tir. İlde yabancı sermayeli 55 firma faaliyet göstermektedir. Adana-Ceyhan karayolu üzerinde kurulan Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesi ve küçük sanayi siteleri Adana’da sanayinin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır.

Altyapı, çarpık kentleşme ve ortaya çıkabilecek diğer problemlerin önceden önlenmesi ve düzenlenmesi için Bölgesel Kalkınma Planı uygulanmaktadır. Ayrıca Hazar petrolleri ve Orta Asya gaz kaynaklarını Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşımakta kullanılacak ve büyük istihdam kaynağı olan Bakü-Ceyhan petrol boru hattı çalışması çok büyük önem taşımaktadır.

Adana’da yatırım yapacak olan sanayiciyi yönlendirmek, proje hazırlanmasında yardımcı olmak, alternatif yatırım alanları önermek için; Adana Valiliği, Adana Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Ticaret Odası Sanayi Odası ve Adana Güç Birliği Vakfı’ndan oluşan AYEGEM (Adana Yatırım Araştırma ve Geliştirme Merkezi) kurulmuştur.

ADANA SANAYİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

 SEKTÖR

%

 Dokuma¸ Giyim Eşyası ve Deri Sanayi

32

 Gıda¸ İçki ve Tütün Sanayi

Adana Sanayinde Kobilerin Yeri

Adana sanayi yapısı incelendiğinde sadece büyük ve küçük işletmeler görülmektedir. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı) Adana Merkez Müdürlüğü'nün tespitlerine göre KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) niteliğinde 6.243 işyerinde 23.799 kişi çalışmaktadır. Bu ise her bir işyeri için ortalama 3,8 kişi çalışan demektir. Ayrıca, Adana'da bu işletmelerin sadece % 11'inin 11 ve yukarı yaşta olduğu, % 36'sının 6-10 yaş arasında olduğu ve kalan % 53'ünün de 1-5 yaş arasında olduğu belirlenmiştir. Bunların % 81'i şahıs işlemesi statüsündedir ve % 82'si sipariş, % 6'sı da taahhüt ile çalışmaktadır. Seri üretim yapabilen ise sadece %12 civarındadır.

Adana’da Gıda Sektörü

Adana'da sanayisi içinde % 14'lük bir paya sahip olan gıda sektörünün Adana'nın dış ticaretinde de önemli bir payı vardır. 1997 yılında Adana'dan yapılan ihracatın % 15'ini gıda ürünleri oluşturmakta olup, bu rakam 1998 yılı için artış göstererek % 19'a ulaşmıştır.

Adana'nın ekonomisinin günümüze kadar olan gelişiminde tarımın oynadığı rol ile halen bölgede var olan tarım potansiyeli gözönüne alındığında gıda sektörünün önceliği ve önemi açıkça görülür. Bu sektörün gelişmesi Adana'da tarım işlemelerinin sanayi ile bütünleşmesi olanağını doğuracaktır.

Tekstil Sektörü

Adana, bölgedeki pamuk üretimi nedeniyle, tekstil sanayi ile 19. yüzyılın ortalarında tanışmıştır. 1852-1853’lerde Adana’da 50 pamuk işleme evi, 10 keçe yapımevi, 22 basmahane, 40 masara yeri vardı.

Adana’da gerçek anlamda ilk fabrika ise, 1864’te kuruldu. Pamuk çırçırlama fabrikası, şimdiki Abidin Paşa Caddesi’ndeki İş Bankası binasının bulunduğu yerde faaliyet gösterdi.

Adana-Mersin demiryolunun açılmasının ardından Tarsus’ta ilk iplik fabrikası açıldı. Adana artık sanayi kenti kimliğini kazanmaya başlamıştı.

2 Kasım 1889’da yapılan bir sözleşme ile de Nazar Nişan Efendi’ye Adana’nın ilk dokuma fabrikasını kurma imtiyazı verildi. Sadece Adana bölgesi için 20 yıl süre ile geçerli olacak bu imtiyazla, “her çeşit çuha, fason, kazmir ve her çeşit basma, humayun, Amerikan bezi, yün ve pamuk ipliği, tire ve boyalı boyasız her çeşit fes” üretme yetkisi veriliyordu.

Adana’da, ilk bez fabrikası ise 11 Ocak 1901 tarihinde işletmeye açıldı. Havace Tırpani adında bir işadamının kurduğu bu fabrikada üretilen bezlere yakın zamanlara kadar Tırpani Bezi deniliyordu.

1950–1970 yılları arasında, bilindiği gibi, entegre tesis yatırımı hızla artmıştır. Sümerbank, Bossa, Mensa, Güney Sanayi ve Çukobirlik ilk akla gelen örneklerdendir. Adana Sanayi Odası  (ASO) kayıtlarına göre 282 tekstil kuruluşu bulunmaktadır. Bunlardan 12 şirket Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasındadır. Konfeksiyon sektöründe ise 115 firma faaliyet göstermekte olup,  bunlardan sadece 1 tanesi Türkiye'nin ilk 500 firması arasına girebilmiştir.

Kimya Sektörü

Adana ilinden yapılan ihracatın yapısı incelendiğinde, kimyevi maddelerin tekstil ve gıda ürünlerinin ardından ihraç ürünleri arasında 3. sırada olduğu görülür. Adana'da toplam ihracat içinde 1996 ve 1997 yıllarında % 6'lık paya sahip olan kimya sektörü, 1998 yılında payını % 8'e yükselmiştir.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
   
   
   
   
   
   
   
   
 
www.adanadan.biz   Hakkımızda | Kullanım Koşulları |  Gizlilik Sözleşmesi  | Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]