Etnoğrafya Müzesi`nden bir kilim, Adana
 
 
 
 
   
  ADANA  
   
 
Kulaktan kulağa dolaşan Adana efsaneleri
Bir Mühendislik Harikası: Alman Köprüsü
Adananın İlçeleri
Adana tarihinin zenginlikleri
Toroslar`dan Akdeniz`e Adana Coğrafyası
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
Makina Odası
Saros Körfezi
Baskılı Tişört Modelleri
Sanal Edirne Köprüsü
 
  Aşıklar diyarı: Feke  
Feke’nin en belirgin kültür özelliği, "aşıklar diyarı" olmasıdır. Ünlü halk ozanı Karacaoğlan Feke’lidir. İlçenin Gökçeli mahallesinde doğmuş ve bu bölgede yaşamıştır. Karacaoğlan’ın anısına Feke ilçe merkezinde, Kültür Bakanlığı tarafından bir anıt yaptırılmıştır.
Aşıklar diyarı: Feke
Feke İlçesi 36-37 kuzey enlemleri ile 34-35 doğu boylamları arasında Akdeniz Bölgesinin kuzey doğusunda yer almaktadır. Ortalama rakımı 620 m'dir. Adana'nın en eski ve turizme açık ilçelerinden biri olan Feke Toros dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Doğusu Saimbeyli ve Sumbas ilçeleri, batısı Yahyalı ilçesi, kuzeyi Develi ve Saimbeyli, güneyi Kozan ilçesi ile çevrili olup, yüzölçümü 1335 km²'dir. Adana'ya uzaklığı ise 122 km'dir. Kayseri'ye 230 km, Kozan'a 48 km'dir. Feke; Kozan, Tufanbeyli, Kayseri kara yolu üzerinde Feke(Asmaca) çayının iki yakasına kurulmuş yedi mahalleden oluşmaktadır. Nüfusu 5250'dir.
     
Feke engebeli araziler üzerine kurulmuştur. Sarp dağlar çoğunlukta olup, çok geniş bir orman alanına sahiptir. Seyhan nehrini oluşturan kolları tarafından yarılmış derin vadiler’den oluşmaktadır. En yüksek dağı Tahtafırlatan Bakırdağı'dır. Denizden yüksekliği 2495 m'dir. Feke Dağı 1838 m Çidemdağı 1804 m.Tekeç (Tanrı) Tepesi 1622 m, Çağılsaklar dağı 1588 m, Aslantepe 1319 m, Kabaktepe 1505 m'dir. Feke'de arka arkaya sıralanmış irili ufaklı tepeler tek ve sıra dağları oluşturmaktadır. Bu tepelerin ve dağların üzerleri kayalık olan yerleri hariç sık ormanlarla kaplıdır. Bu dağlar genellikle genç ve volkanik oluşumlardır. Kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, meşe, gibi ağaçların oluşturduğu bitki örtüsü hakimdir.
Akarsu bakımından oldukça zengin bir konuma sahiptir. Bu akarsuların bir kısmı ana kaynak olup, bir kısmı da bu kaynakları besleyen dereciklerden oluşmaktadır. Başlıca akarsularından olan Göksu Seyhan'ın en gür kollarından biridir. Kaynağını, Tufanbeyli dolaylarında Tahtalı dağlarından almakadır. Daha sonra Sarız Çayı ile birleşerek, Saimbeyli sınırından Feke sınırlarına giren Seyhan nehrinin kolu olan Göksu Irmağı Feke'de en uzun seyreden akarsudur. Her mevsim suyu fazla olup, debisi fazladır. İlçeyi dar ve derin vadilerle geçerek, Aladağ ilçesi yakınlarında Zamantı Suyu ile birleşerek Seyhan Nehrini oluşturur.
 
Feke Akdeniz Bölgesinde bulunmasına rağmen, dağların denize paralel olarak uzanması nedeni ile tipik Akdeniz ikliminden uzaktadır. Kısmi karasal iklim görülmektedir. Feke' de kışlar yağışlı (kar ve yağmur), yazları yarı kurak ve serin geçmektedir. Kışın 0–10 derece, yazları ise ilçe merkezinde 30–40 derece, yaylalık ve köy yerlerinde ise 15–20 derece olup, yayla turizmine elverişli bir konuma sahiptir. Yağışlar genel olarak kışları ilçe merkezine 10–15 cm, yüksek kesimlere ise 1–1,5 m'ye varan kar yağışı almaktadır. Yağmur ise metrekareye 20-30 kg düşmektedir.
Bitki örtüsü yönünden, Akdeniz Bölgesi de dahil olmak üzere, Türkiye'de önemli bir konuma sahiptir. Konum itibariyle İskenderun Körfezi'nin tam karşısında yer alması deniz üzerinden gelen nemli ve ılık havanın ilçe sınırları içine kadar sokulmasına imkan sağlamaktadır. Bu nedenle hem yağış hem de sıcaklık üzerinde olumlu etki sağlayarak zengin ve gür bitki örtüsüne sahip olması sonucunu doğurmaktadır. Bölgede bitki örtüsünden yoksun çok az yer vardır.
 
Feke ilçesinin 2000 genel nüfus sayımının kesin sonuçlarına göre nüfusu merkez’de 4.632 köyler ise 16.258 olmak üzere toplam nüfus 20.890'dır. Nüfusun %22 merkez, %78 ise köyler oluşturmaktadır. İlçede nüfus yoğunluğu km² başına 15 kişidir. Feke ilçesinde yaşayan 20.890 nüfustan 10.340'ı erkek 10.550'sini kadın nüfusu oluşmaktadır. Bu verilerle Adana iline bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu en az olan ilçe Feke olmaktadır.

Eski Feke mevkiinde bulunan Feke Kalesi ve Kara Kilise Bizans döneminden kalmıştır. Kale harabe olmakla birlikte tamamı ayaktadır. lçemizin Köleli mahallesinde Kale kalıntısı, Yerebakan Köyü Maran mevkiinde kale kalıntısı, Kızılyer Köyü Söğüt Mahallesinde kilise harabesi, Uğurlubağ Köyünde kale, Süphandere Köyünde eski bir mezar kalıntısı, Belenköy mahallesinde Kozanoğlu zamanında kullanılan hükümet binası kalıntısı bulunmaktadır. Feke’nin en belirgin kültür özelliği ise aşıklar diyarı olmasıdır. Ünlü halk ozanı Karacaoğlan Feke’lidir. İlçenin Gökçeli mahallesinde doğmuş ve bu bölgede yaşamıştır. Karacaoğlan’ın anısına Feke ilçe merkezinde, Kültür Bakanlığı tarafından bir anıt yaptırılmıştır. Günümüzün ünlü halk ozanları Hacı Karakılçık, Eyyubi Todil, İ. Hakkı Tanrıkulu ünlü ozanımız Karacaoğlan’ın kültür mirasını devam ettiren manevi torunları sayılmaktadırlar.
Feke, ilk çağlardan günümüze kadar birçok kavim ve Devletlere yerleşim alanı olmuştur. Feke’nin M.Ö. 16. yüzyılda Hititlerin hakim olduğu bir federasyon bölgesinde kurulduğu sanılmaktadır. Son yıllarda Kayseri Kültepe ve Osmaniye Karatepe tablet ve yazıtlarından anlaşıldığı üzere yönetim yeri Mezopotamyadaki Asur kenti olan, Asur Devleti vatandaşlarından oluşan tüccarlar M.Ö. 19. yüzyıl ve 18. yüzyılda Kültepe ve çevresi ile Anadolu’ nun değişik yerlerinde ticaret kolonileri kurarak iyi örgütlenmiş bir pazar ağı geliştirmişlerdir. M.Ö. 19. yüzyılda Asur ticaret kolonilerinin oluşturduğu pazar ağında: İç Anadolu’nun yüksek Platoları ile Klikya Ovası arasındaki bağlantıyı sağlayan bir geçit olması ve bu güzergahtan geçen ticaret kervanlarının güvenliğini ve denetimini sağlamak amacıyla hakim noktalara karakollar kurulmuştur. 

Feke M.Ö. 6. yüzyılda Perslere, M.Ö. 333 yılında ise Persleri yenen Büyük İskenderin eline geçmiştir. İskender’den sonra M.Ö. 1. yüzyıl sonlarına doğru Roma İmparatorluğuna, daha sonraları Bizanslıların eline geçmiştir. 1375 yılında Mısır Memlüklülerin işgali ile Ermeni hakimiyetine son verilmiştir. Vahka (Feke) Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Mısır seferi sırasında Osmanlı Devleti tarafından feth edilmiştir. Sonraki yıllarda Yüreğir Türkmen Beylerinden Ramazanoğlu ailesinin idaresine girmiştir.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
   
   
   
   
   
   
   
 
www.adanadan.biz   Hakkımızda | Kullanım Koşulları |  Gizlilik Sözleşmesi  | Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]