Misis Köprüsü, Adana
 
 
 
 
   
  ADANA  
   
 
Kulaktan kulağa dolaşan Adana efsaneleri
Bir Mühendislik Harikası: Alman Köprüsü
Adananın İlçeleri
Adana tarihinin zenginlikleri
Toroslar`dan Akdeniz`e Adana Coğrafyası
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
Makina Odası
Saros Körfezi
Baskılı Tişört Modelleri
Sanal Edirne Köprüsü
 
  Hepimiz Adanalıyık!  
Adana, Türkmenleri, Yörükleri, Fellahları ve Nusayrileri ile yıllardır içiçe yaşayan insanları tek bir potada eritmesini biliyor: Hepimiz Adanalıyık!
Hepimiz Adanalıyık!
Modern Türkiye'nin ilk çağdaş nüfus sayımı ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılmıştır. 1927 yılında yapılan sayımda Adana ilinin nüfusu 300.000 olarak tespit edilmiştir. 1935 yılında yapılan ikinci nüfus sayımında Adana ilinin 5 yıllık nüfus artış hızı % 21 gerçekleşerek 363.000 olmuştur. Bu artışın büyük bir kısmı göç ve eksik sayılan insanların bu sayıma eklenmesiyle gerçekleştiği düşünülmüştür. Özellikle Balkanlardan göçen Türklerin bir kısmının Adana ve yöresine yerleştirilmesi, ilk sayımda asker kaçağı, ulaşım  ve diğer muhtelif sebeplerle sayılamayanlarında buna eklenmesiyle yüksek bir artış hızına ulaşılmıştır.

Sayım Yılı

Nüfus

Artış Yüzdesi

1927

300.000

1940-1945 yılları arasında nüfus artışını destekleyen devlet politikaları sonucu Adana’da nüfus %11’lik bir artışla 419.000’e ulaşmıştır. 1945-1950 yılları arasında nüfus politikasının sonuçları daha belirgin olmuş ve 1950 yılına gelindiğinde Adana’nın nüfusu %21’lik bir artışla 509.000’e ulaşmıştır.

1950’li yıllar Türkiye’nin ve Adana’nın tarım ve tarıma dayalı sanayide hızlı gelişme dönemidir. Pamuk ekiminin artması ve ona dayalı tekstil sanayinin gelişmesi sonucu, Adana özellikle yakın illerden olmak üzere, göç almaya başlamıştır. 1950 yılında 509.000 olan nüfus 1955 yılında %23’lük bir artışla 629.000’e 1960 yılında da %20’lik bir hızla artarak 761.000’e ulaşmıştır. 10 yıl içinde Adana'nın nüfusu neredeyse % 50 artmıştır.
1960’lı yıllar ise nüfus politikasının değiştiği ve Türkiye’de nüfus planlamasına geçildiği bir dönemdir. Bu politika sonucu Adana ilinin nüfusu artış hızı düşmüş önce % 18’lik bir artışla 1965 yılında 903.000’e ve % 14’lük bir artış sonucu 1970 yılında da 1.000.000 barajını aşarak 1.035.000’e ulaşmıştır.

1935'ten 1990'lı yılların başına kadar nüfus artışı baş döndürücü bir hızla devam eden Adana’nın Nüfusu 1975’te 1.240.475’ e 1980’de 1.485.743’e ve 1985 sayımında ise 1.725.940’a ulaşmıştır.

Ancak sanayi bölgesi olması sebebiyle yoğun göç almış olup; 1980'li yıllarda Adana'da nüfus yoğunluğu 86'ya ulaşmış, Türkiye genelinde ise 58 olarak kalmıştır. 1980'de Adana'nın nüfus artış hızı % 3,5 iken, Türkiye'nin nüfus artış hızı % 2,3’tür.
1935'ten 1990'lı yılların başına kadar Adana'da nüfus artışı genel nüfus artışının üstündedir. 1990'lı yıllardan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da GAP ve benzeri projelerin hayata geçmesiyle birlikte göç yavaşlayarak hız kaybetmiştir.
1998 yılında yapılan nüfus sayımında Adana nüfusu önceki yıllara göre azalmış gibi görünse de gerçek böyle değildir. Adana ilinin bir ilçesi olan Osmaniye gibi Türkiye çapında büyük yerleşim merkezlerinden birinin il yapılıp, Kadirli gibi yine büyük bir ilçenin ve bazı beldelerin Osmaniye'ye bağlanmasıyla, Adana'nın toplam il nüfusu neredeyse 400.000 kadar azalmıştır. Buna karşın il merkezinde, yani Adana şehir merkezinde herhangi bir azalma olmamış, bilakis artış meydana gelmiştir. 1998 nüfus sayımı sonuçlarında Adana nüfusu, il merkezi ve ilçeler toplamı baz alınarak düşünüldüğünde 5. veya 6. büyük şehir olarak görülmektedir. Ancak Adana kent merkezinde yaşayan nüfus büyüklüğüne bakıldığında Adana; İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra yine 4. büyük şehir olmaktadır.
1997 yılında yapılan nüfus sayımında Adana nüfusu 1.682.250 kişiye, 3 yıl sonra yapılan 2000 yılı nüfus sayımında ise ilin nüfusu 1.893.883'e yükselmiştir. Adana’da 13 ilçe, 468 köy bulunmaktadır. Kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı % 24, kentsel nüfus oranı % 76’dır.

 İlçeler

1997

2000

Artış

 Seyhan

780.504

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
www.adanadan.biz   Hakkımızda | Kullanım Koşulları |  Gizlilik Sözleşmesi  | Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]